Rozwijamy się oraz polski Street Workout!

Udało nam się doposażyć w niezbędny sprzęt dzięki któremu będziemy mogli tworzyć dla Was coraz to ciekawsze materiały na temat kalisteniki i street workoutu
Jakieś propozycje na co czekacie??

Wszystko dzięki:
Kierunek FIO
Stowarzyszenie LGD “Dolina Stobrawy”
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych